EdgeGuide bloggen

Dominoapplikationer i mobilen

Den 22 maj på IBM Client Center, Kista!

Precis som många andra har säkert ditt företag gjort stora investeringar i stategiska Dominoapplikationer. Kanske har ni funderat på att modernisera, webbifiera eller helt enkelt bygga om.

Användarna förväntar sig numera att ha sina system tillgängliga näsomhelst, varsomhelst. Mer än 90% av användarna har sin mobila enhet inom armlängds avstånd 100% av sin vakna tid. Varför skulle något annat gälla för Domino?

Att göra Domino mobilt är riktigt enkelt.

När vi säger enkelt menar vi inte bara ren utveckling utan vi inkluderar vi säkerhet, distribution, integration,test samt stöd för den mängd olika mobila enheter som finns på marknaden.

Kom se och lyssna på hur Domino Data Services och IBM Worklight öppnar en helt ny värld av möjligheter.

Och en sak till. Föreläsningen är självklart gratis!

Missa inte chansen att titta på vår film om mobilitet!

Gör dina applikationer mobila

Våren har kommit till Sverige och både djuren och vi människor börjar leva upp, vi hänger in vinterkläderna och känner oss friare och lite mer positiva. Nu blir det varmare och ljusare.  Men har du tänkt på att även ditt företags data behöver komma ut på grönbete ibland?

Vi på EdgeGuide har arbetat med affärskommunikation i snart femton år. Tekniken har utvecklats med vår idé har alltid varit densamma: att hjälpa våra kunder att bli effektivare genom en förbättrad kommunikation.  Det må vara e-post, avancerade elektroniska tjänster genom portaler, intranät med samverkansfunktionalitet eller att integrera dessa organisationers verksamhetssystem in i en portal för att samla information och förenkla affärsprocesser

Det vi och våra kunder jobbar intensivast med nu är mobila lösningar. I allmänhet har företag och myndigheter bra ordning på sina system, man har en genomtänkt IT-strategi som oftast stödjer verksamheten på ett effektivt sätt.

Infrastrukturen är på plats, servarna virtualiserade, applikationerna är anpassade och optimerade för verksamhetens behov. Webbplatsen är välbesökt och innehåller all relevant information om din verksamhet.

Men det finns fortfarande en komponent där potentialen för förbättring är enorm och det är tillgänglighet. Varför ska man behöva gå till skrivbordet för att få tillgång till data och kunna utföra arbetsuppgifter? Många av oss har idag email tillgängligt i vår mobiltelefon, kanske kalender, men inte mycket mer.

Tänk om man också kunde få full tillgång till sina viktigaste verksamhetssystem i mobiltelefonen eller en surfplatta. Servicepersonal skulle kunna komma åt och uppdatera sina uppdrag och ta emot nya uppdrag. Man skulle också kunna tänka sig att säljare kan få tillgång till uppgifter om sina kunder, att de kan uppdatera och se tidigare säljaktiviteter, inspektörer hos myndigheter kan omgående rapportera sina observationer och fakta in i ärendehanteringssystemet utan dröjsmål.

Vi på Edgeguide är övertygade om att den stora förändringen under de närmaste åren i företags och myndigheters IT-miljöer kommer ske kring mobila lösningar.

Mobil tillgänglighet handlar inte bara om appar, det kan också vara att man anpassar sitt intranät till att kunna konsumeras i mobila enheter. Valet av kanal skall göras baserat på behov, hur användaren skall kunna interagera med applikationen.

I många fall handlar det dock om applikationer som skall köras i den mobila enheten.

Att designa och bygga applikationer för mobila enheter avviker i mångt och mycket från traditionella applikationer som körs i stationära eller bärbara datorer eller genom en webb-browser. Det fysiska formatet  är annorlunda, man kan helt enkelt inte presentera lika mycket information på en fyratumsskärm som på en tjugofyratumsskärm, dessutom skall man kunna sköta applikationen med tummen. Trots det bör man inte se på utveckling av mobila applikationer som något mystiskt eller dramatiskt. Det handlar fortfarande om en applikation där användaren ska utföra ett antal uppgifter som fyller en funktion för verksamheten.

Det fina här är att dessa system i allmänhet redan finns i verksamheten, det enda som behöver göras är att göra dem tillgängliga och det är faktiskt mindre komplicerat än vad man tror. Datat finns där och nödvändig affärslogik är känd. Nu behöver man bara förpacka den i mobilt format.

Som exempel kan vi använda oss av Domino. Många företag och myndigheter har ett stort antal Domino-applikationer i sina miljöer. Trots att många av dessa applikationer ofta är verksamhetskritiska så har de ibland hamnat i skymundan i förhållande till annan utveckling.

Genom att aktivera Domino Data Services som är ett s.k. REST API tillgängliggör man data från Domino-databaser som sedan kan användas för den applikationslogik man vill bygga och göra tillgänglig för sina användare.

Vi på Edgeguide kan alltså hjälpa dig att, genom förhållandevis små investeringar, frigöra dina verksamhetsapplikationer och göra dem tillgängliga mobilt.

Vill du veta mer så kontakta oss gärna för ett samtal eller möte. Kontakta Jonas Thorsell. 070-321 11 48, jonas.thorsell@edgeguide.com

Missa inte chansen att titta på vår film om mobilitet! 

Skapar social affärskommunikation kundvärde?

Att medvetenheten kring social affärskommunikation (social business) ökar är otvetydigt, däremot så är det för många oklart vilka kundvärden detta ska skapa. Att kundvärde är hela ideén med social affärskommunikation är dock självklart och nyckeln till framgång ligger i att få ihop det man säger att man är (varumärket) och det man gör (operativa processer) med det som sedan når kunden.

Följande modell (källa: http://www.socialbusinessnews.com/social-business-customer-value/) är ett bra exempel på hur ekosystemet bör ser ut:

Att bli mer sociala med kunden är på alla sätt bra men den fulla potentialen kommer fram först när man också ser till att bygga inifrån företaget och se till att de interna arbetssätten hänger ihop med budskapet utåt.

Social affärskommunikation innebär alltså BÅDE ett socialt varumärke och en socialt arbetande organisation i alla delar. Det är inte bara en fråga om PR och marknadsföring, Facebook och Twitter. Det vi kommunicerar utåt till våra kunder och partners måste stämma med hur vi verkar och agerar.

Därför påverkar ett socialt arbetssätt hela organisationen. Vi talar om en social designprocess där människor, information och processer blir kommunicerande kärl.

Vill du veta mer om hur man lyckas skapa kundvärde genom sociala intranät, kontakta Ali Qureshi 070-3211115

Föreläsning - Affärsnytta av mobila lösningar!

Föreläsningen handlar om hur man bygger upp framgångsrika mobila strategier, mobila lösningar samt tre exempel hur man snabbt kommer igång.

Föreläsningen är gratis och är till för att inspirera dig som jobbar med IT- och verksamhetsutveckling.

Mobila lösningar är högt på agendan i många företag och myndigheter.
Vi vet att applikationer och tjänster kommer behöva tillgängliggöras i mobila enheter, arbetssätt och tillämpningar kommer behöva förändras. Den här resan kommer kräva att man tänker nytt men också drar nytta av befintliga lösningar. Vi kommer beröra aspekter om hur man bygger framgångsrika mobila strategier.

Räcker det med att bara ta hänsyn till IT-miljön? Edgeguide har hjälpt flera av sina kunder på vägen mot en mer mobil verksamhet. Kom och lyssna på oss berätta hur vi angriper detta och hur vi skulle kunna hjälpa dig. 

Läs mer om Mobilitet på:
http://www.edgeguide.se/blogg/taggar/mobilt

Missa inte chansen att titta på vår film om mobilitet!

Vad är egentligen en social business?

Frågan kring om och hur man kan se vilket företag som är och agerar socialt har nog lite olika svar beroende på vem man frågar. Eftersom jag själv fått frågan en hel del på sistone så har jag kommit fram till några beteenden som jag själv associerar med att vara ett ”socialt företag”:

  • det är fullkomligt självklart för alla att dela med sig av den kunskap man har

  • email används som ett notifieringsverktyg och inte för fildelning mellan 2 personer och kanske 10 andra in-kopierade som gisslan

  • när jag som tex en kundtjänstmedarbetare tar det gör givet att återmata synpunkten jag just fått från en kund direkt till den ansvariga (via tex en community eller forum) för just den produkten eller tjänsten

  • när något kommuniceras från VD eller annan chef så inbjuds man till en öppen dialog kring ämnet

Listan kan göras lång men rent konkret betyder detta tex att:

  • varje medarbetares kunskap och pågående aktiviteter behöver synliggöras i organisationen (den funktionen har alla intranät idag)

  • styrkorten och belöningsmekanismer behöver premiera de som är synliga och aktivt delar med sig av kunskap och motsatt då ”straffa” de som håller information för sig själv för att cementera en maktposition

  • skapa en transparens och möjlighet för medarbetarna att medverka i diverse forum som kanske inte har direkt med just de konkreta arbetsuppgifterna man till synes har. Alla jobbar mot samma mål dvs se till att de produkter och tjänster säkerställer de behov våra kunder har och kanske inte ens visste att de hade.

Det det handlar om i slutändan är hur företag ska använda den fulla potential som finns i form av kunskap, erfarenhet, innovationskraft och passion för att göra bättre produkter som kommer snabbare till marknaden och som överträffar våra kunders förväntningar. Detta mål är det primära för alla i organisationen och att samarbeta över funktionsgränser och hierarkier och att vara ”social” är en nyckelfaktor för detta. Dessutom blir det roligare på jobbet som i sin tur ökar medarbetarnas engagemang och som då ytterligare förbättrar innovationskraften och effektiviteten i organisation. En sådan positiv spiral borde alla företag vara intresserade av, eller?

Vill du veta mer om hur EdgeGuide kan hjälpa dig med Sociala Intranät? Hör gärna av dig till oss för ett möte. Kontakta Ali Qureshi. 070-321 11 15,  ali.qureshi@edgeguide.com

Visar 5 resultat.