EdgeGuide bloggen

Domino, utveckling, samt hosting- och driftsexpert

EdgeGuide är experter på Domino, utveckling, hosting och drift

EdgeGuide fortsätter att växa!

Tack vare ökad efterfrågan från våra kunder, inom Domino hosting och drift.

Vi får ständigt nya uppdrag från våra befintliga och nya kunder inom både utveckling och drift av IBM Notes och Domino-baserade lösningar. Med detta har vi nöjet att välkomna Henrik Grönvall i Edgeguide-teamet. Henrik har mer än tio års erfarenhet inom utveckling och drift av IBM Notes och Domino, han är en välkommen förstärkning till Sveriges vassaste Domino driftsteam. 

Vill du också lämna över förvaltningen och driften av dina Domino och Notes applikationer till oss?

kontakta Ali Qureshi / 070 321 11 15

IBM programvara, Licenser, revisioner och virtualisering

IBM programvara. Licenser, revisioner och virtualisering.

Det finns ett antal stora utmaningar som är förknippade med licenser för IBM:s programvara.

Det går att i de flesta fall att helt fritt ladda ner IBM:s programvara utan begränsning vad gäller antalet installationer. Oftast finns inga licensnycklar. I distribuerade miljöer kan programvaran snabbt ”föröka sig” utan central kontroll.

En annan utmaning är att det är svårt att hålla reda på licensvillkoren eftersom informationen ofta är spridd i olika dokument som vart och ett har sin egen uppsättning relaterade villkor.

En tredje utmaning är att hålla reda på den mängd licensieringsformer som finns. ”Authorized User”, UVU, PVU etc. Den stora variationen gör att det är svårt att som kund veta vad som gäller för en specifik produkt.

Samtidigt måste man som kund vara beredd att på att snabbt redovisa för IBM att man är rätt licenserad. IBM har på senaste åren intensifierat sina licensrevisioner rejält.

När det gäller licensiering baserad på processorkapacitet, Processor Value Unit (PVU) gäller det att vara riktigt uppmärksam. Det vanliga är att man tilldelar bara en del av en fysisk server till att köra en viss programvara.  Det gäller då för dig som kund att kunna bevisa att inte hela den fysiska maskinen används. Detta för att slippa riskera efterkrav från IBM vid en revision. Det kan i många fall handla om miljonbelopp.  Vi talar om s.k. Sub Capacity Licensing.

Det godkända sättet att få utnyttja Sub Capacity Licensing är att installera ILMT (IBM License Metric Tool) på alla servrar som kör IBM programvara.  Här får man en direkt mätning av det aktuella kapacitetsutnyttjandet. Historien är dock inte slut här. I nästa blogg berättar vi mer om de tjänster Edgeguide kan erbjuda för att du som kund ska slippa revisonsproblem.

För mer information kontakta ali.qureshi@edgeguide.com

Systemutvecklare - Lotus Notes & Domino

Vi bygger värdens bästa "team" genom att jobba med projekten från vårt kontor. Roligare arbetsplats får du leta efter!
EdgeGuide driver kunduppdrag från sina egna kontor. Det betyder att dina arbetskamrater alltid finns i närheten för att hjälpa till. Vi tror att uppdragen blir roligare, vi blir mer kreativa tillsammans och kunden får en bättre upplevelse.

Som del i vårt team arbetar du med att föra samman människor, kunskap och system. Med ökad effektivitet och lönsamhet som resultat. Vi sätter en ära i att få arbeta nära våra kunder, och att sätta nyttan framför tekniken i sig.

Vi ställer höga krav, och förväntar oss att du gör detsamma, både på dig själv, och på oss som arbetsgivare. Dina personliga egenskaper, ditt konsultativa arbetssätt och din förmåga att fungera bra med oss andra är minst lika avgörande som dina kvalifikationer i övrigt.

Systemutvecklare – Lotus Notes & Domino

EdgeGuide får ständigt nya kunder som vill att vi förvaltar deras Notes & Domino miljö.  Förvaltning är bra mycket roligare än det låter. Det innebär oftast att vi förnyar, förbättrar och bygger nytt. I många fall tar vi även hand om drift, administration och även hosting i vårt datacenter.

Framgången med vårt förvaltningskoncept gör nu att vi söker en utvecklare inom Domino och Lotus Notes till vårt kontor i Stockholm. Du bör ha en lång erfarenhet inom applikationsutveckling. Kan du Notes Administration eller Websphere Portal utveckling så är det en fördel.

Plats: Stockholm
Märk ansökan: 846 LNW
Ansvarig för rekrytering: Ali Qureshi
Telefon: 070 321 11 15
Mail: ali.qureshi@edgeguide.com

Visar 3 resultat.