EdgeGuide bloggen

22 Feb 2013

Det sociala företaget och varumärket

Socialt kapital är de (förhoppningsvis goda) relationer vi har med andra människor, företag och samhället i stort och de fördelar vi kan få av att ha dessa relationer. Alla anställda representerar våra varumärken mot omvärlden.

Idag har faktiskt alla våra kunder, affärspartners, före detta anställda med flera möjlighet att tycka till om vårt företag och dela sina åsikter med i stort sett hela världen via sociala nätverk. Det enda sättet för en för en företagsledning att känna sig riktigt trygg är att se till att alla anställda känner till och verkligen delar viktiga, gemensamma grundvärden. Det interna och externa budskapet måste hänga ihop i alla delar. I varje affärsmöte och i varje kundservicesamtal.

Social Business handlar alltså inte bara om att införa ett antal nya spännade sociala verktyg utan framförallt om en resa mot en öppen kultur där alla anställda uppmuntras att dela, samarbeta, fundera och agera för förbättring och utveckling.

  • Tipsa