EdgeGuide bloggen

12 Jan 2013

Ersätta EpiServer?

Liferay Portal - Portalen som kan ersätta EpiServer?

EpiServer har länge varit företagets favorit när det kommer till innehållshantering på hemsidan. När företaget vill använda samma teknik för sitt intranät och extranät kan projekten bli alldeles för dyra, komplexa och tidskrävande.

EpiServer är ett bra verktyg för att snabbt publicera innehåll. Precis som t.ex. Drupal och Wordpress. Dessvärre är dessa programvaror mycket sämre på att integrera andra system och framförallt, vad gäller att byta ut komponenter till sådana som passar just ditt företag bättre.

Ett intranät eller ett extranät ställer helt andra krav än en vanlig hemsida. Till exempel finns det flera olika användarroller, skräddarsydda applikationer och framförallt specifika funktioner som ligger högt på kundens krav-lista.

För att möta dessa krav med "tradtionella" system som t.ex. EpiServer blir projekten, som sagt, ofta onödigt dyra och komplexa. Arkitekturen och koden kan lätt bli rörig, och man får i slutändan ett kundanpassat system som ingen vågar röra.
Det resulterar i att kunden får väldigt svårt att uppdatera till nya versioner, och att ta del av nya funktioner. Till allt detta så kommer dessutom kostnaderna för själva plattformen. Ju mer plattformen växer desto dyrare blir licenserna.


Det är alltså ingen bra affär för dig som kund.

Låt oss berätta hur man ska göra istället!
EdgeGuide har hjälpt kunder att ersätta dessa plattformar för att ge kunderna mer kontroll över alla anpassningar och integrationer. Kunderna har också mycket större friheter och möjligheter att själva integrera andra system. Vi följer en standard som håller i längden. Och kommer att hålla, oavsett uppgraderingar.

 

  • Tipsa