EdgeGuide bloggen

1 Jun 2015

Frukostseminarium 17 Juni på Berns - MDM och EMM i molnet

MaaS360 MDM och EMM i molnet

MDM, Mobile Device Management har funnits på agendan ända sedan den första ”Smartphonen” introducerades. Det har i stor utsträckning varit frågan om att kontrollera alla mobila enheter samt att skapa säkerhet mot virus, intrång och andra risker. Den ansatsen räckte till alldeles utmärkt så länge det främst gällde att dela ut e-post till mobila användare.

BYOD (Buy Your Own Device) och kraven från användarna att inte bli begränsade i den privata sfären, i kombination med allt fler kritiska, mobila, företagsapplikationer har förändrat bilden totalt.

Numera talar vi om EMM, Enterprise Mobility Management. Frågan är nu snarare hur vi skapar maximal frihet i kombination med full säkerhet.

Vi talar om:

- Full kontroll på operativsystem och mobila enheter från ett enda enkelt gränssnitt.

- Mobila ”containers” i varje enhet som möjliggör både säkert arbete och en innehållsrik och social fritid.

- Säkert samarbete och distribution av information i olika former och över alla filtyper.

- Administration, distribution och säkerhet för affärsapplikationer.

- Mobila säkra gateways för enkel och enhetlig åtkomst till delade filservers, intranät och andra interna system.

Låter det enkelt att implementera eller som ett stort projekt?

I vårt seminarium visar vi en molnlösning, MaaS360 Fiberlink från IBM som gör allt detta extremt enkelt.

Vi talar om minuter att komma igång. Kom och lyssna på hur och varför, samt varför MaaS360 anses som en ledare hos Gartner.

Agenda

08.30-09.00 Registrering & Kaffe och smörgås

09.00-10.30 Konferens

10.10-10.30 Fika

10.30-11.45 Demo

11.45-13.00 EdgeGuide bjuder på lunch för dom som vill.

Plats

Berns salonger, Berzelii park

Seminariumet är nu avslutat. Önskar du ändå veta mer, kan vi ordna en privat demo!
Kontakta Ali Qureshi på ali.qureshi@edgeguide.com eller 070 321 11 15

  • Tipsa

23 Feb 2015

Sänk kostnaden för drift av dina Notes-applikationer

Vill du sänka kostnaden för drift av dina Notes-applikationer?

Utöver att hantera din email och annan samverkan så är IBM Notes och Domino en kraftfull applikationsplattform. Många företag, myndigheter och kommuner använder Notes som en strategisk applikationsplattform, mycket tack vare att det är väldigt enkelt och går snabbt att utveckla nya applikationer samt att det är billigt att drifta och underhålla dem.

Över åren har applikationer på Notes-plattformen kommit att bli verksamhetskritiska för många organisationer. Man har integrerat applikationer med varandra, gjort dem tillgängliga över webben och i många fall också mobilt.

IBM Notes och Domino är idag en av världens mest spridda plattformar för email hos företag och myndigheter. Den globala marknadsandelen ligger runt 30% beroende på vem och hur man frågar.

Av dessa organisationer har en del valt att byta ut email-plattformen till annan teknik. Många försöker också flytta sina applikationer till den nya miljön. Vår erfarenhet är att man oftast utan större bekymmer kan flytta 75 % av applikationsfloran, men vad ska man göra med den sista fjärdedelen? Svaret kan vara att man fortsätter köra dessa applikationer i sin miljö med en billigare licens där email är exkluderad. Man får en lägre licenskostnad men kan samtidigt behålla sina viktiga applikationer.

Men om man har valt att migrera bort från en plattform till förmån för en annan så kan det ju också finnas ett värde i att inte ha kvar den i sin datahall eller licensinnehav. Hur skall man då som IT-avdelning kunna leverera de tjänster som verksamheten kräver?

Här kommer Edgeguides smarta förvaltningsmodell in i bilden. Vi på Edgeguide kan ta över både era applikationer och licensinnehav och köra dem i vår serverhall. Du kommer hamna i gott sällskap med många andra kunder som valt att sänka sina kostnader och samtidigt behålla en hög servicegrad genom att nappa på vårt erbjudande om Domino hosting.

Eftersom vi har femton års erfarenhet av att förvalta och utveckla Notes-applikationer så kan du vara säker på att dina system är i trygga händer. I samband med flytten till vår driftsmiljö så erbjuder vi också våra kunder att passa på att modernisera sin applikation till ett attraktivt webbgränssnitt, optimera funktionaliteten och samtidigt se över gamla buggar.

Vi börjar med att göra en översyn av era applikationer och aktuell driftsmiljö, sedan sammanställer vi också verksamhetens krav på funktion och tillgänglighet. Utifrån detta kan vi ta fram ett förslag på hur ett förvaltningsåtagande kan se ut för just er.

Är du intresserad och vill veta mer så kontakta oss gärna:
Email: jonas.thorsell@edgeguide.com
Tel. 070-321 11 48

  • Tipsa