EdgeGuide bloggen

23 Mar 2015

IBM programvara, Licenser, revisioner och virtualisering

IBM programvara. Licenser, revisioner och virtualisering.

Det finns ett antal stora utmaningar som är förknippade med licenser för IBM:s programvara.

Det går att i de flesta fall att helt fritt ladda ner IBM:s programvara utan begränsning vad gäller antalet installationer. Oftast finns inga licensnycklar. I distribuerade miljöer kan programvaran snabbt ”föröka sig” utan central kontroll.

En annan utmaning är att det är svårt att hålla reda på licensvillkoren eftersom informationen ofta är spridd i olika dokument som vart och ett har sin egen uppsättning relaterade villkor.

En tredje utmaning är att hålla reda på den mängd licensieringsformer som finns. ”Authorized User”, UVU, PVU etc. Den stora variationen gör att det är svårt att som kund veta vad som gäller för en specifik produkt.

Samtidigt måste man som kund vara beredd att på att snabbt redovisa för IBM att man är rätt licenserad. IBM har på senaste åren intensifierat sina licensrevisioner rejält.

När det gäller licensiering baserad på processorkapacitet, Processor Value Unit (PVU) gäller det att vara riktigt uppmärksam. Det vanliga är att man tilldelar bara en del av en fysisk server till att köra en viss programvara.  Det gäller då för dig som kund att kunna bevisa att inte hela den fysiska maskinen används. Detta för att slippa riskera efterkrav från IBM vid en revision. Det kan i många fall handla om miljonbelopp.  Vi talar om s.k. Sub Capacity Licensing.

Det godkända sättet att få utnyttja Sub Capacity Licensing är att installera ILMT (IBM License Metric Tool) på alla servrar som kör IBM programvara.  Här får man en direkt mätning av det aktuella kapacitetsutnyttjandet. Historien är dock inte slut här. I nästa blogg berättar vi mer om de tjänster Edgeguide kan erbjuda för att du som kund ska slippa revisonsproblem.

För mer information kontakta ali.qureshi@edgeguide.com

  • Tipsa

23 Mar 2015

Domino, utveckling, samt hosting- och driftsexpert

EdgeGuide är experter på Domino, utveckling, hosting och drift

EdgeGuide fortsätter att växa!

Tack vare ökad efterfrågan från våra kunder, inom Domino hosting och drift.

Vi får ständigt nya uppdrag från våra befintliga och nya kunder inom både utveckling och drift av IBM Notes och Domino-baserade lösningar. Med detta har vi nöjet att välkomna Henrik Grönvall i Edgeguide-teamet. Henrik har mer än tio års erfarenhet inom utveckling och drift av IBM Notes och Domino, han är en välkommen förstärkning till Sveriges vassaste Domino driftsteam. 

Vill du också lämna över förvaltningen och driften av dina Domino och Notes applikationer till oss?

kontakta Ali Qureshi / 070 321 11 15

  • Tipsa

2 Mar 2015

Systemutvecklare - Lotus Notes & Domino

Vi bygger värdens bästa "team" genom att jobba med projekten från vårt kontor. Roligare arbetsplats får du leta efter!
EdgeGuide driver kunduppdrag från sina egna kontor. Det betyder att dina arbetskamrater alltid finns i närheten för att hjälpa till. Vi tror att uppdragen blir roligare, vi blir mer kreativa tillsammans och kunden får en bättre upplevelse.

Som del i vårt team arbetar du med att föra samman människor, kunskap och system. Med ökad effektivitet och lönsamhet som resultat. Vi sätter en ära i att få arbeta nära våra kunder, och att sätta nyttan framför tekniken i sig.

Vi ställer höga krav, och förväntar oss att du gör detsamma, både på dig själv, och på oss som arbetsgivare. Dina personliga egenskaper, ditt konsultativa arbetssätt och din förmåga att fungera bra med oss andra är minst lika avgörande som dina kvalifikationer i övrigt.

Systemutvecklare – Lotus Notes & Domino

EdgeGuide får ständigt nya kunder som vill att vi förvaltar deras Notes & Domino miljö.  Förvaltning är bra mycket roligare än det låter. Det innebär oftast att vi förnyar, förbättrar och bygger nytt. I många fall tar vi även hand om drift, administration och även hosting i vårt datacenter.

Framgången med vårt förvaltningskoncept gör nu att vi söker en utvecklare inom Domino och Lotus Notes till vårt kontor i Stockholm. Du bör ha en lång erfarenhet inom applikationsutveckling. Kan du Notes Administration eller Websphere Portal utveckling så är det en fördel.

Plats: Stockholm
Märk ansökan: 846 LNW
Ansvarig för rekrytering: Ali Qureshi
Telefon: 070 321 11 15
Mail: ali.qureshi@edgeguide.com

  • Tipsa

23 Feb 2015

Sänk kostnaden för drift av dina Notes-applikationer

Vill du sänka kostnaden för drift av dina Notes-applikationer?

Utöver att hantera din email och annan samverkan så är IBM Notes och Domino en kraftfull applikationsplattform. Många företag, myndigheter och kommuner använder Notes som en strategisk applikationsplattform, mycket tack vare att det är väldigt enkelt och går snabbt att utveckla nya applikationer samt att det är billigt att drifta och underhålla dem.

Över åren har applikationer på Notes-plattformen kommit att bli verksamhetskritiska för många organisationer. Man har integrerat applikationer med varandra, gjort dem tillgängliga över webben och i många fall också mobilt.

IBM Notes och Domino är idag en av världens mest spridda plattformar för email hos företag och myndigheter. Den globala marknadsandelen ligger runt 30% beroende på vem och hur man frågar.

Av dessa organisationer har en del valt att byta ut email-plattformen till annan teknik. Många försöker också flytta sina applikationer till den nya miljön. Vår erfarenhet är att man oftast utan större bekymmer kan flytta 75 % av applikationsfloran, men vad ska man göra med den sista fjärdedelen? Svaret kan vara att man fortsätter köra dessa applikationer i sin miljö med en billigare licens där email är exkluderad. Man får en lägre licenskostnad men kan samtidigt behålla sina viktiga applikationer.

Men om man har valt att migrera bort från en plattform till förmån för en annan så kan det ju också finnas ett värde i att inte ha kvar den i sin datahall eller licensinnehav. Hur skall man då som IT-avdelning kunna leverera de tjänster som verksamheten kräver?

Här kommer Edgeguides smarta förvaltningsmodell in i bilden. Vi på Edgeguide kan ta över både era applikationer och licensinnehav och köra dem i vår serverhall. Du kommer hamna i gott sällskap med många andra kunder som valt att sänka sina kostnader och samtidigt behålla en hög servicegrad genom att nappa på vårt erbjudande om Domino hosting.

Eftersom vi har femton års erfarenhet av att förvalta och utveckla Notes-applikationer så kan du vara säker på att dina system är i trygga händer. I samband med flytten till vår driftsmiljö så erbjuder vi också våra kunder att passa på att modernisera sin applikation till ett attraktivt webbgränssnitt, optimera funktionaliteten och samtidigt se över gamla buggar.

Vi börjar med att göra en översyn av era applikationer och aktuell driftsmiljö, sedan sammanställer vi också verksamhetens krav på funktion och tillgänglighet. Utifrån detta kan vi ta fram ett förslag på hur ett förvaltningsåtagande kan se ut för just er.

Är du intresserad och vill veta mer så kontakta oss gärna:
Email: jonas.thorsell@edgeguide.com
Tel. 070-321 11 48

  • Tipsa

23 Apr 2014

Gör dina applikationer mobila

Våren har kommit till Sverige och både djuren och vi människor börjar leva upp, vi hänger in vinterkläderna och känner oss friare och lite mer positiva. Nu blir det varmare och ljusare.  Men har du tänkt på att även ditt företags data behöver komma ut på grönbete ibland?

Vi på EdgeGuide har arbetat med affärskommunikation i snart femton år. Tekniken har utvecklats med vår idé har alltid varit densamma: att hjälpa våra kunder att bli effektivare genom en förbättrad kommunikation.  Det må vara e-post, avancerade elektroniska tjänster genom portaler, intranät med samverkansfunktionalitet eller att integrera dessa organisationers verksamhetssystem in i en portal för att samla information och förenkla affärsprocesser

Det vi och våra kunder jobbar intensivast med nu är mobila lösningar. I allmänhet har företag och myndigheter bra ordning på sina system, man har en genomtänkt IT-strategi som oftast stödjer verksamheten på ett effektivt sätt.

Infrastrukturen är på plats, servarna virtualiserade, applikationerna är anpassade och optimerade för verksamhetens behov. Webbplatsen är välbesökt och innehåller all relevant information om din verksamhet.

Men det finns fortfarande en komponent där potentialen för förbättring är enorm och det är tillgänglighet. Varför ska man behöva gå till skrivbordet för att få tillgång till data och kunna utföra arbetsuppgifter? Många av oss har idag email tillgängligt i vår mobiltelefon, kanske kalender, men inte mycket mer.

Tänk om man också kunde få full tillgång till sina viktigaste verksamhetssystem i mobiltelefonen eller en surfplatta. Servicepersonal skulle kunna komma åt och uppdatera sina uppdrag och ta emot nya uppdrag. Man skulle också kunna tänka sig att säljare kan få tillgång till uppgifter om sina kunder, att de kan uppdatera och se tidigare säljaktiviteter, inspektörer hos myndigheter kan omgående rapportera sina observationer och fakta in i ärendehanteringssystemet utan dröjsmål.

Vi på Edgeguide är övertygade om att den stora förändringen under de närmaste åren i företags och myndigheters IT-miljöer kommer ske kring mobila lösningar.

Mobil tillgänglighet handlar inte bara om appar, det kan också vara att man anpassar sitt intranät till att kunna konsumeras i mobila enheter. Valet av kanal skall göras baserat på behov, hur användaren skall kunna interagera med applikationen.

I många fall handlar det dock om applikationer som skall köras i den mobila enheten.

Att designa och bygga applikationer för mobila enheter avviker i mångt och mycket från traditionella applikationer som körs i stationära eller bärbara datorer eller genom en webb-browser. Det fysiska formatet  är annorlunda, man kan helt enkelt inte presentera lika mycket information på en fyratumsskärm som på en tjugofyratumsskärm, dessutom skall man kunna sköta applikationen med tummen. Trots det bör man inte se på utveckling av mobila applikationer som något mystiskt eller dramatiskt. Det handlar fortfarande om en applikation där användaren ska utföra ett antal uppgifter som fyller en funktion för verksamheten.

Det fina här är att dessa system i allmänhet redan finns i verksamheten, det enda som behöver göras är att göra dem tillgängliga och det är faktiskt mindre komplicerat än vad man tror. Datat finns där och nödvändig affärslogik är känd. Nu behöver man bara förpacka den i mobilt format.

Som exempel kan vi använda oss av Domino. Många företag och myndigheter har ett stort antal Domino-applikationer i sina miljöer. Trots att många av dessa applikationer ofta är verksamhetskritiska så har de ibland hamnat i skymundan i förhållande till annan utveckling.

Genom att aktivera Domino Data Services som är ett s.k. REST API tillgängliggör man data från Domino-databaser som sedan kan användas för den applikationslogik man vill bygga och göra tillgänglig för sina användare.

Vi på Edgeguide kan alltså hjälpa dig att, genom förhållandevis små investeringar, frigöra dina verksamhetsapplikationer och göra dem tillgängliga mobilt.

Vill du veta mer så kontakta oss gärna för ett samtal eller möte. Kontakta Jonas Thorsell. 070-321 11 48, jonas.thorsell@edgeguide.com

Missa inte chansen att titta på vår film om mobilitet! 

  • Tipsa

29 Apr 2014

Dominoapplikationer i mobilen

Den 22 maj på IBM Client Center, Kista!

Precis som många andra har säkert ditt företag gjort stora investeringar i stategiska Dominoapplikationer. Kanske har ni funderat på att modernisera, webbifiera eller helt enkelt bygga om.

Användarna förväntar sig numera att ha sina system tillgängliga näsomhelst, varsomhelst. Mer än 90% av användarna har sin mobila enhet inom armlängds avstånd 100% av sin vakna tid. Varför skulle något annat gälla för Domino?

Att göra Domino mobilt är riktigt enkelt.

När vi säger enkelt menar vi inte bara ren utveckling utan vi inkluderar vi säkerhet, distribution, integration,test samt stöd för den mängd olika mobila enheter som finns på marknaden.

Kom se och lyssna på hur Domino Data Services och IBM Worklight öppnar en helt ny värld av möjligheter.

Och en sak till. Föreläsningen är självklart gratis!

Missa inte chansen att titta på vår film om mobilitet!

  • Tipsa

11 Feb 2013

Domino Xpages Expert till Agria

Agria anlitar EdgeGuides Domino Xpages Expert

Agria gav förtroendet till EdgeGuides konsult och uppdraget gäller utveckling och förvaltning av Agrias webbar.  Utveckling sker i Lotus Notes Domino och det är mycket fokus på nya tjänster som innebär utökad interaktivitet med kunder.  I uppdraget ingår också att säkra kopplingarna till webbarna från kringliggande system, utföra enhetstester och vara behjälplig vid system- och acceptanstesterna.

EdgeGuide är experter inom Xpages teknik och har bygg lösningar på den plattformen sedan 2009. Idag används vår plattform av minst 7 miljoner användare årligen.

  • Tipsa