EdgeGuide bloggen

23 Mar 2015

IBM programvara, Licenser, revisioner och virtualisering

IBM programvara. Licenser, revisioner och virtualisering.

Det finns ett antal stora utmaningar som är förknippade med licenser för IBM:s programvara.

Det går att i de flesta fall att helt fritt ladda ner IBM:s programvara utan begränsning vad gäller antalet installationer. Oftast finns inga licensnycklar. I distribuerade miljöer kan programvaran snabbt ”föröka sig” utan central kontroll.

En annan utmaning är att det är svårt att hålla reda på licensvillkoren eftersom informationen ofta är spridd i olika dokument som vart och ett har sin egen uppsättning relaterade villkor.

En tredje utmaning är att hålla reda på den mängd licensieringsformer som finns. ”Authorized User”, UVU, PVU etc. Den stora variationen gör att det är svårt att som kund veta vad som gäller för en specifik produkt.

Samtidigt måste man som kund vara beredd att på att snabbt redovisa för IBM att man är rätt licenserad. IBM har på senaste åren intensifierat sina licensrevisioner rejält.

När det gäller licensiering baserad på processorkapacitet, Processor Value Unit (PVU) gäller det att vara riktigt uppmärksam. Det vanliga är att man tilldelar bara en del av en fysisk server till att köra en viss programvara.  Det gäller då för dig som kund att kunna bevisa att inte hela den fysiska maskinen används. Detta för att slippa riskera efterkrav från IBM vid en revision. Det kan i många fall handla om miljonbelopp.  Vi talar om s.k. Sub Capacity Licensing.

Det godkända sättet att få utnyttja Sub Capacity Licensing är att installera ILMT (IBM License Metric Tool) på alla servrar som kör IBM programvara.  Här får man en direkt mätning av det aktuella kapacitetsutnyttjandet. Historien är dock inte slut här. I nästa blogg berättar vi mer om de tjänster Edgeguide kan erbjuda för att du som kund ska slippa revisonsproblem.

För mer information kontakta ali.qureshi@edgeguide.com

  • Tipsa