EdgeGuide bloggen

22 Feb 2013

Det sociala företaget och varumärket

Socialt kapital är de (förhoppningsvis goda) relationer vi har med andra människor, företag och samhället i stort och de fördelar vi kan få av att ha dessa relationer. Alla anställda representerar våra varumärken mot omvärlden.

Idag har faktiskt alla våra kunder, affärspartners, före detta anställda med flera möjlighet att tycka till om vårt företag och dela sina åsikter med i stort sett hela världen via sociala nätverk. Det enda sättet för en för en företagsledning att känna sig riktigt trygg är att se till att alla anställda känner till och verkligen delar viktiga, gemensamma grundvärden. Det interna och externa budskapet måste hänga ihop i alla delar. I varje affärsmöte och i varje kundservicesamtal.

Social Business handlar alltså inte bara om att införa ett antal nya spännade sociala verktyg utan framförallt om en resa mot en öppen kultur där alla anställda uppmuntras att dela, samarbeta, fundera och agera för förbättring och utveckling.

  • Tipsa

5 Mar 2013

Instagram Portlet till Websphere Portal och Liferay Portal

EdgeGuide AB har lanserat en Instagram Portlet till både Liferay Portal och Websphere Portal. Portletten drar du lätt ut till önskad webbsida och sedan lägger du in kontouppgifter.

Genom att ladda upp bilder från din mobil, uppdateras Instragram, twitter, Facebook och Flickr. Anledningen till att man vill ha med Flickr som källa, är att Flickr ger oss bättre SEO än Instagram, som mer eller mindre inte har någon SEO-effekt överhuvudtaget.

Portletten kan användas på flera sidor och är på så sätt inte begränsad till en enskild sida. Vi har använt oss av Instagrams API:er och byggt allt från grunden.

En bild säger mer än 1000 ord brukar man säga och genom att kommunicera med bilder förmedlar man känsla, tillhörighet och stärker sitt varumärke. Samtidigt når man också kunder där de brukar vara på fritiden. Bilder är även en bra källa för att förmedla sin företagskultur med, i synnerhet vid rekrytering.

För mer information kontakta Ali Qureshi eller ring direkt: 0703211115

Prova portletten här >>

  • Tipsa