Lotus Notes – Domino förvaltning

Lotus Notes - Domino förvaltning

Utveckling, underhåll och drift.

Fler och fler organisationer hittar en väg att skapa kostnadseffektivitet och trygghet genom outsourcing av hela eller delar av sin Notes Domino miljö.

Det är frågan om att utnyttja befintliga investeringar i Notes och Domino på effektivaste sätt oavsett om det gäller webbtjänster, modernisering med XPages eller om det gäller att sänka förvaltningskostnaderna.

Det kan handla om allt från nyutveckling eller modernisering av befintliga Domino-applikationer till outsourcing av en hela miljön inklusive hårdvara, drift och help-desk.

Hos EdgeGuide är det inte fråga om antingen eller.  Därför vänder sig nu många kunder till oss för att få precis rätt lösning när det gäller Notesutveckling, förvaltning och drift.

Vi tar fram en kostnadseffektiv och helt anpassad lösning som innehåller enskilda tjänster eller en helt kundanpassad mix av utveckling, underhåll och drift.

Utveckling nya Notesapplikationer

Allt fler upplever en utmaning med att rekrytera och behålla utvecklare som har en kombination av Notes och webbkompetens och få det att fungera inom snäva budgetramar.

EdgeGuide sätter upp ett dedicerat team, kompetenspool, som upprätthåller kunskaper om er specifika Notesmiljö som ett serviceåtagande. Teamet har kunskaper om den senaste Notestekniken och ser till att era applikationer utvecklas på effektivaste sätt med hänsyn till affärsbehov och kostnader.

Fördelar:

 • Överflyttning från investeringskostnader till rörliga operativa kostnader.
 • Skalbart team som anpassas till aktuella behov.
 • Tillgång till kunskaper om den senaste Notes-tekniken.
 • Konsistenta och beprövade utvecklingsmetoder ger lägre underhållskostnader.

Underhåll av existerande applikationer

Undersökningar visar att runt 70% av IT-kostnaderna går åt till att underhålla och drifta befintliga system.

Om din organisation är som de flesta andra har det över tiden utvecklats en mängd ofta små men ack så viktiga Notesdatabaser. Vissa är betydelsefulla för hela organisationen medan andra täcker en avdelnings behov. EdgeGuide kan ta hand om uppgiften att underhålla applikationerna, hantera de mindre problem som kan uppstå samt föreslå och utföra mindre förbättringar.

Genom att lägga ut applikationsunderhållet till en specialiserad organisation säkerställs:

 • Strukturerade beställnings- och genomförandeprocesser.
 • Transparent kostnadsbild.
 • Friställande av interna specialistresurser till kvalificerade uppdrag.
 • Bättre uppföljning genom strukturerade processer ger bättre underlag för att besluta om och genomföra förbättringar.

Drift av Notesapplikationer

När vi utvecklar era lösningar kan EdgeGuide erbjuda er en paketerad drifttjänst eller "molntjänst" om ni så vill. Det innebär att vi kan leverera lösningen som en komplett tjänst från vårt datacenter där ni betalar en fast månadskostnad eller per användare.

Vi driftar lösningen i ett privat moln, har ett support- och driftteam samt en förvaltningsorganisation, där ni som kund sitter med. 

Tjänsten anpassas till era behov med hänsyn till:

 • Servicenivå och önskad upptid.
 • Krav på användaradministration.
 • Help-desk.
 • Säkerhetskrav vad gäller data och kommunikation.

Citat Ali Qureshi: "EdgeGuide har byggt och förvaltat Dominoapplikationer sedan 15 år så man skulle kunna säga att det finns inbyggt i vårt DNA"

Kontakta oss!
Vill du att vi hanterar dina notes-applikationer? Det kan vara drift, hostning, förvaltning eller utveckling.
Det här fältet är obligatoriskt.
Ali Qureshi

Kontakt

Ali Qureshi

Grundare och ägare sedan 2000. Expert inom Liferay Portal, Xpages samt externa webbapplikationer. Visionär i kommunikationsplattformar och WCM verktyg.

070- 321 11 15
ali.qureshi@edgeguide.com