Väl förvaltade system - En klok investering

Genom EdgeGuides förvaltningscenter får våra kunder tillgång till resurser med mycket stor kompetens och riktigt lång erfarenhet av systemutveckling och effektiv förvaltning.

Vi erbjuder strategisk och operativ förvaltningsstyrning med ändringshantering för att vidmakthålla och vidareutveckla förvaltningsobjekten. Vi erbjuder kunskapsstöd i form av utbildningar och vi kan även hantera den dagliga driften.

Vi kan vid förvaltningsuppdrag erbjuda en mängd olika samarbetsformer, där vi även kan erbjuda tjänster inom licenshantering, hosting och Cloud-baserade tjänster samt daglig drift och supporttjänster.

Ägna er åt kärnverksamheten - vi tar hand om resten

Domino Drift
Vi driftar era Domino-applikationer så kan ni tänka på annat.
EdgeGuide har en avdelning som bedriver drift av domino-applikationer. Vi supporterar dessa applikationer på vardagar mellan 09.00-18.00. Vissa avtal har även larmhantering och incidenthantering.

Timbanksavtal
Den populäraste tjänsten vi har är ett timbanksavtal.
Men ett timbanksavtal förbinder vi oss att leverera kompetens inom kort tid till er. Utnyttjad tid debiteras löpande och ni kan enkelt avropa kompetens med en inställelsetid. Beroende på hur många timmar ni förbundit er till, erhåller ni även en rabatt mellan 5%-12%. Detta är ett av de mest flexibla sätten som ni som kund kan försäkra er om tillgång till kvalificerad kompetens.

Molntjänst
Applikationer vi bygger åt er kan kan ni köpa som en tjänst av oss.
När vi utvecklar era lösningar kan EdgeGuide erbjuda er en paketerad molntjänst. Det innebär att vi kan leverera lösningen som en tjänst där ni betalar en fast månadskostnad eller per användare. Vi driftar lösningen på ett privat moln, har ett support- och driftteam samt en förvaltningsorganisation, där ni som kund sitter med. Ni betalar aldrig någon startavgift eller kostnader för projektet.

Aktiv förvaltning
Väl förvaltade system är en klok investering - proaktivitet likaså.
EdgeGuides krav - på oss själva - är att vi skall vara en aktiv och framför allt proaktiv partner till våra kunder. Vårt arbete innebär att vi är engagerade i våra kunders verksamhet och vi rör oss därför ofta i gränslandet mellan IT och verksamheten, där vår förståelse för förvaltningsprocessen tillsammans med vår verksamhetskompetens gör att vi kan ta en aktiv del i våra kunders framtid och utveckling. Vi hanterar hela livscykelprocessen, uppdragsprocessen samt drift och supportprocessen.

Trygghet
EdgeGuide förvaltningscenter - en bekymmersfri tillvaro som ser till att ni kan ägna er åt er kärnverksamhet.
Vi erbjuder våra kunder att ta hand om utveckling, för­valtning och drift av deras system i den omfattning som är intressant just nu. Det innebär att våra kunder kan välja hur de vill engagera oss i ett förvaltningsuppdrag. Välj mellan alla tjänster, eller enbart några. Låt oss förvalta hela system eller bara utvalda delsystem, under kort eller lång tid. Som kund kan ni försäkra er om en långsiktig tillgång av kvalificerad kompe­tens samt att ni får en affärsmässig styrning av ert IT-stöd – precis på rätt nivå, just nu. Trygghet, flexibilitet och proaktivitet är tre av våra honnörsord som vi sammanfattar som "en bekymmersfri tillvaro".

Kostnadseffektivt
Förvaltningskostnaden för ett IT-system kan vara så hög som över 80 procent av den totala livscykelkost­naden.
Det finns stora besparingar att göra inom förvaltningsområdet. EdgeGuide har lång erfarenhet av att bedriva och vidareutveckla förvaltningen. Vi är med vår långa, djupa och breda kompetens snabba i att utföra det som behövs utföras, men vi stannar inte där. Vi anser att det med ett proaktivt förhållningssätt finns ytterligare stora besparingsmöjligheter. Låt oss ta en diskussion om hur vi kan effektivisera och skapa besparingar.

Ali Qureshi

Kontakt

Ali Qureshi

Grundare och ägare sedan 2000. Expert inom Liferay Portal, Xpages samt externa webbapplikationer. Visionär i kommunikationsplattformar och WCM verktyg.

070- 321 11 15
ali.qureshi@edgeguide.com