Lösningsdesign utveckling & Drift - Vi sköter allt kring din portal


Portaltekniken kom i början av 00-talet med standardiserade webbprotokoll som öppnade möjligheten att kommunicera och integrera applikationer och tjänster på ett helt nytt och öppet sätt. Men tekniken slog inte igenom på det sätt man hade hoppats.

De tidiga programmeringsgränssnitten var inte tillräckligt utvecklade för att göra det enkelt för applikationer och system att kommunicera med varandra. Inte heller stödde dåvarande portalstandarder kraven på en bättre användarupplevelse.

Sedan dess har det hänt mycket. Portalen har utvecklats till att bli en så kallad UXP (User Experience Platform). Man köper inte längre en bygglåda med olika komponenter, utan en plattform som kan implementeras mycket mera "out of the box". En UXP har fokus på en extremt bra användarupplevelse och på snabb nyutveckling.

Men. Och det är ett stort Men.  För att riktigt utnyttja fördelarna med en portal eller om man så vill en UXP krävs kunskap om hur man skapar en arkitektur som dra nytta av portalens styrkor vad gäller både utveckling underhåll och drift.

EdgeGuide är experter på att få plattformar som IBM Websphere Portal Server eller Liferay Portal att leverera värde och ekonomisk förvaltning och drift.

Vad är skillnaden?
En feltänkt portal kan vara ett hinder som bara adderar komplexitet. En rätt utnyttjad portalplattform är en ekonomisk och värdeskapande investering. EdgeGuide är experter på att förklara, projektleda, bygga och även om man så vill förvalta och drifta framgångsrika portalplattformar.

För vem passar det?
Alla organisationer, offentliga som privata, som har behov av att snabbt ta fram nya lösningar som direkt kan användas av kunder, partners, leverantörer, medborgare eller andra intressenter. Lösningar som är personaliserade utifrån intresse, organisation, geografi eller situation. Lösningar som anpassar sig efter mobiler, surfplattor eller webbläsare.

Vad är vinsten?
Många manårs erfarenhet av portalutveckling har resulterat i att EdgeGuide tagit fram ett antal designmönster för bl.a. intranät och extranät och medborgarportaler som våra kunder kan dra nytta av.

EdgeGuide kan visa hur man snabbt kan leverera nya anpassade tjänster, rätt riktade till olika målgrupper och intressenter, genom återanvändning och standardisering av design för webb och mobila enheter, redaktionellt innehåll, applikationer, integrationer, rättighetshantering m.m.