Säkerhet & accesshantering

Det har väl inte kunnat gå någon förbi att utvecklingen vad gäller molntjänster, mobilitet, bring your own device, (BYOD), och olika sociala nätverk går med en rasande takt. Detta ställer helt nya krav på det vi traditionellt känner som Identity och Access Management och som vi ofta uppfattar som en del av en traditionell webblösning.

Vi måste kunna klara den nya världens krav. Samtidigt behöver vi fortfarande hantera krav på att skydda tillgången till vår information och våra tjänster, hantera användarnas integritet, kunna följa upp vad-vem-när utan att förstöra användarupplevelsen och sätta upp onödiga murar som gör att användarna tappar lusten att överhuvudtaget vara våra kunder.  Detta gäller offentligt som privat

Vi talar om saker som riskbaserad accesskontroll, hantering av sociala identiteter med mera.

Vad är skillnaden

De flest moderna webblösningar kräver åtkomst i flera nivåer. För enkla "ofarliga" mobiltjänster eller när man sitter på det interna nätet kanske det räcker med användarnamn och lösenord. Befinner du dig utanför kontoret på en okänd dator ska man förmodligen ha en högre säkerhetsnivå. EdgeGuide är en av de få leverantörer som behärskar både webb, mobilt samt Identity & Access Management och kan stödja din organisation hela vägen.

För vem passar det

Alla organisationer som vill säkerställa sina webbtjänster med bibehållen användarvänlighet.

Vad är vinsten

Om man från början bygger sina tjänster med med hänsyn till både att kunna hantera snabb tjänsteutveckling, nutida och framtida teknik samt användarvänlighet har man största möjligheten att kunna uppfylla både affärsmål och säkerhetskrav. EdgeGuide behärskar helheten med både webbutveckling och säkerhet vilket skapar helhetslösningar med bättre totalekonomi, flexibilitet och säkerhet.