Sociala intranät

Sociala intranät känns kanske inte så nytt och revolutionerande längre. Vi håller med. Vi har arbetat med det sedan många år. Några av våra projekt har blivit uppmärksammade i press och andra media. Erfarenhet ger i bästa fall lärdom. Vad har vi då lärt oss?

Vi har lärt oss att den tekniska plattformen går att använda så fort den är installerad men att men att få förstår hur från början.

Vi har lärt oss att det är enkelt att bygga teknik men att det tar tid att förändra beteenden.

Vi har lärt oss att man måste arbeta enkelt och målmedvetet för införa nya arbetssätt som skapa värde och förändrar anställdas sätt att dela med sig av information och dra nytta av det man får.

Vi har skapat en metod för utifrån konkreta use-case eller användningsfall få fart på användningen i det dagliga arbetet.

Edison hävdade att genialitet är 1% procent inspiration och 99% perspiration. Vi går inte så långt men menar att sociala intranät är betydligt mera frågan om införande än teknik.

Vad är skillnaden

EdgeGuide har många års erfarenhet av hur man lyckas med sociala intranät. Vi pratar inte bloggar forum och wikis. Vi arbetar med användarna och visar hur man kan jobba på nya sätt för bättre produktivitet, mindre repetition av improduktiva e-postkedjor och ett mycket bredare kunskapsutbyte.  Så klart är vi experter på tekniken men vi låter det inte bli ett självändamål.

För vem passar det

All organisationer som hela tiden vill utvecklas, skapa nya arbetssätt och dra nytta av den outnyttjade kunskap som finns hos de anställda.

Vad är vinsten

EdgeGuide har en tydlig metod för att skapa värde ur social teknik. Vi har erfarenheten. Vi vet vad som fungerar och att det i ett intranät måste finnas en balans mellan samarbetsfunktioner, publicering och interna nyttoapplikationer. 

Ali Qureshi

Kontakt

Ali Qureshi

Grundare och ägare sedan 2000. Expert inom Liferay Portal, Xpages samt externa webbapplikationer. Visionär i kommunikationsplattformar och WCM verktyg.

070- 321 11 15
ali.qureshi@edgeguide.com