Digital affärsutveckling med Office 365

Varför EdgeGuide?Vi är unikt positionerade att ta era Office 365-lösningar till nya nivåer.

Med digital affärsutveckling menar vi på EdgeGuide en väldefinierad metod för att identifiera och omsätta viktiga affärsscenarier i tekniska lösningar. Vi ser alltid till affärsvärdet och jobbar för att skapa lösningar och processer som medför att användarna anammar dem eftersom teknik är värdelös om den inte används. Våra kunder vet att vi har förmågan att omsätta teori i praktik på ett snabbt och konkret sätt.

Lär dig mer

Migrering av Notesapplikationer – både utmaning och möjlighet

QuestMigrerar en stor del av applikationerna med hög grad av automatik.

Med EdgeGuide riskerar du inte att hamna med ett evighetsprojekt som en flytt från Notes allt för ofta innebär. Vi tillämpar en metodik som gör att vi snabbt kan analysera och klassificera applikationerna för att identifierar vilka som kan migreras direkt med hjälp av verktyg som SharePoint Migration Tool från Quest och vilka som kräver att funktionerna analyseras och återskapas i Office 365. Sedan skapar vi tillsammans en plan för migreringsarbetet som slutförs enligt tidplan och budget, oavsett komplexitet.

Lär dig mer

Modern webbutveckling med Office 365 och SharePoint Framework

SharePoint Framework Gör utveckling av helt skräddarsydda applikationer enkel.

EdgeGuides mångsidiga och långa erfarenhet av modern ”full stack” utveckling gör oss unikt positionerade för att ta Office 365-applikationerna till en ny och utvecklad nivå med den teknik som ryms i SharePoint Framework. Med vårt stora bibliotek av programkomponenter för SharePoint Framework kan vi utveckla det du inte riktigt trodde var möjligt i SharePoint Online – snabbare, bättre och mer kostnadseffektivt.

Lär dig mer