Implementera en centraliserad lösning för epost-signaturen med CodeTwo för Office365

Centralisera hanteringen av epostsignaturer med CodeTwo och låt marknadsavdelning sköta den!

Email Signatures for Office 365 från CodeTwo erbjuder ett enkelt sätt för dig att se till att epost-signaturen följer företagets grafiska profil och se likadan ut för alla anställda. Ett måste för att stärka företagets varumärke. Eftersom enhetligheten ofta blir lidande när enskilda personer har möjlighet att skapa och uppdatera sina egna signaturer bör marknadsavdelningen sköta signaturerna. Men, det ställer krav på att lösningen är användarvänlig och inte kräver en teknisk utbildning. Email Signatures for Office 365 från CodeTwo erbjuder precis det och mycket mer.

Enhetlig signatur och fler marknadsföringsmöjligheter

Med molnlösningen Email Signatures for Office 365 från CodeTwo kan du skapa och centralt hantera epost-signaturer för alla användare i din Office 365-tenant. Förutom en centraliserad hantering får du även ytterligare en marknadskanal till att bl a driva kampanjer, genomföra kundundersökningar, inkludera taggning och automatisera flöden.

Möjligheterna är många med alla funktioner som ingår

Central hantering av e-postsignaturer. Lägg till signaturer per automatik i e-postmeddelanden enligt de inställningar du väljer och utan att du behöver röra några klientenheter då signaturerna läggs till direkt i molnet.

Stöd för alla e-postklienter och mobila enheter. Infogar epost-signaturer i meddelanden som skickas från alla enhet och epost-klienter.

Logotyper, banners, sociala medier och knappar i signaturer. Få mer professionella epost-signaturer och nya möjligheter med e-postmarknadsföringen. Bilder, banners, sociala medier, knappar och annan grafik stöds fullt ut av programmet och kan användas fritt.

Azure AD. Automatisera infogandet av kontaktinformation i signaturer med dynamiska Active Directory (AD) platshållare (både standard och anpassade AD-attribut stöds).

Foton i signaturer. Inkludera foton i epost-signaturen för Office 365-användare.

Signaturer i svar och vidarebefordran. Lägg till e-signaturer på svar och när du skickar vidare utan att signaturerna hamnar längst ner.

Inbäddade grafiska element. Bädda in grafiska element som bilder så ser mottagarna alltid hela signaturen på alla enheter. Inga fler röda X, ikoner med gem eller klicka på ”Download images”.

CSAT-undersökningar med ett klick. Bygg in personliga och enkla kundundersökningar i signaturer, oavsett enhet.

E-postmarknadsföring och analys. Skicka marknadsföringskommunikation till kunder i e-postfoten och inkludera URL-taggning i länkar för att kunna spåra resultaten av dina kampanjer i webbplattformar, t ex i Google Analytics.

Automatisera e-postmarknadsföringskampanjer. Planera e-postkampanjer med hjälp av Scheduler så körs de per automatik när det är dags.

Se signaturen när du skriver mailet. Se din Office 365-signatur när du skriver ett epostmeddelande i Outlook, Outlook för Mac och Outlook på webben (OWA).

E-post signaturer i Skickade artiklar. Du kan aktivera uppdateringen Skickade artiklar för att låta dina användare se signaturerna i mappen Skickade objekt på varje enhet. Dessutom kan du enkelt se till att lagreglerna följs. Allt detta, utan att påverka programmets eller Office 365s prestanda!

Enkel implementering. Installation, inklusive konfigurationen av Exchange Online görs via wizards. Du godkänner processen med dina Office 365 globala administratörsrättigheter och kör sedan programmets hanteringskonsol – inga installationer krävs!

Inbyggd HTML-editor. Skapa professionella HTML-mallar med hjälp av den inbyggda WYSIWYG-editorn.

Pålitlig och säker. Fullständigt skydd av din information. Dina e-postmeddelanden lagras inte och din Office 365-behörighet skyddas med OAuth 2.0.

Epost bearbetas på ISO 27001-certifierade Microsoft Azure-servrar. Säker reläteknologi omdirigerar dina epostmeddelanden via ISO 27001-certifierade Microsoft Azure-servrar. Meddelanden lämnar aldrig Microsofts datacenter under processen.

Följ regelverk. Automatiska epost-signaturer hjälper dig att följa olika lagar och direktiv som GDPR.

Varför CodeTwo och inte den inbyggda funktionen i Office365?

Den inbyggda signaturlösningen i Office365 kräver att den som är ansvarig har en administratörsroll i Office 365 vilket medför begränsningar. Till skillnad från CodeTwo kan den inte heller hantera signaturer i e-postkonversationer på ett bra sätt - alla signaturer hamnar t ex längst ner i konversationen och hopbuntade ovanpå varandra.