En migrering från Lotus Notes/Domino till Office 365 behöver inte vara en stor utmaning!

Migrering av Lotus Notesapplikationer till Office 365 – både utmaning och möjlighet

För de flesta företag är frågan inte längre om utan hur man ska migrera bort från klassiska Lotus Notes-applikationer och Domino. En Notes- och Domino-migrering som innebär både utmaningar men även möjligheter som plattforms- och applikationskonsolidering. Ett migreringsprojekt påverkar alla från help desk till ledningen och handlar inte bara om att välja verktyg för migreringen av applikationsinnehåll till en ny plattform. Det kräver en grundlig klassificering av alla applikationer, kunskap om de tekniska krav som ställs för att migrera specifika Notes/Domino-applikationer, vetskap om applikationer överhuvudtaget kan eller ska migreras, insikt i möjligheterna till att vidareutveckla applikationerna och inte minst erfarenhet av adoption för att säkerställa att tekniken används.

EdgeGuide kan Notes- och Domino-migrering

EdgeGuide har gedigen kunskap och erfarenhet av migreringsprojekt. Med oss riskerar du inte att hamna med ett evighetsprojekt som en flytt från Notes allt för ofta innebär. Vi tillämpar en metodik som gör att vi snabbt kan analysera och klassificera applikationerna för att identifierar vilka som kan migreras direkt med hjälp av verktyg och vilka som kräver att funktionerna analyseras och återskapas i Office 365. Utifrån resultatet skapar vi tillsammans en plan, migreringsarbetet kommer snabbt igång och slutförs enligt tidplan och budget, oavsett komplexitet.

Notes Mail till Office 365

Med hjälp av Migration Manager från Quest och EdgeGuides projekterfarenheter gör vi en större Zero IMPACT-migrering av Notes mail- och kalenderapplikationer till Office 365 på väldigt kort tid. Det innebär att de enskilda användarna inte märker några driftstörningar under migreringsprocessen.

Notesapplikationer till Office 365

Migrering av Notesapplikationer till Office 365 är en helt annan utmaning som kräver kunskap och erfarenhet. Många av dem kan migreras med en hög grad automatik med hjälp av verktyget Notes to SharePoint Migration Tool från Quest. Men, de mer komplexa och ofta affärskritiska Notesapplikationerna måste hanteras annorlunda eftersom traditionella Notesapplikationer körs i en kraftfull klient till skillnad från Office 365 som körs i en vanlig webbläsare. För de applikationerna måste funktionerna först analyseras och sedan återskapas i Office 365 med en kombination av standardfunktioner och programmering.

Underlätta migreringen med SaaS-tjänsten Notes2Cloud

För att underlätta övergången till Office 365 erbjuder vi tjänsten Notes2Cloud där alla Notesapplikationer flyttas till molnet utan att slutanvändarna märker av något. EdgeGuide tar över Noteslicenserna och allt från servrar och brandväggar till support. I tjänsten ingår även migrering av Notesapplikationer till Office 365 om man så önskar.

Använd ännu inte migrerade applikationer i SharePoint

Notes2SharePoint är en programvara som gör att man kan köra Notesapplikationer som ännu inte är migrerade direkt i SharePoint Online. Du kan låta dem stanna i Notes och använda dem fullt ut från SharePoint eller SharePoint Online utan att bygga om någonting. Det gör att du får med tid till att fatta beslut om framtiden för specifika applikationer utan att fördröja hela migreringsprojektet.