Vi kan SharePoint-utveckling och utvecklar det du inte riktigt trodde var möjligt i SharePoint Online – snabbt, bra och kostnadseffektivt

Vår kunskap om JavaScript, SharePoint-utveckling och SharePoint CMS tar dina Office 365-applikationer till en ny nivå

Din flytt från IBM Notes är till stor del klar, men kvar finns ett antal komplexa Notesapplikationer som ni lagt ner mycket tid och pengar på att utveckla och behöver skräddarsydda applikationer till för att kunna fortsätta att använda. EdgeGuides mångsidiga och långa erfarenhet av modern ”full stack” SharePointutveckling, SharePoint CMS och JavaScript gör oss unikt positionerade för att ta Office 365-applikationerna till en ny nivå med den teknik som ryms i SharePoint Framework. Med vårt stora bibliotek av programkomponenter för SharePoint Framework kan vi utveckla det du inte riktigt trodde var möjligt i SharePoint Online – snabbare, bättre och mer kostnadseffektivt.

Fördelar med modern webbutveckling för Office 365

Med SharePoint Framework kan vi skapa det du vill ha

När Office 365 och SharePoint Online kom var det många som spekulerade att komplexa SharePoint-applikationer skulle vara ett minne blott eftersom man i en molnmodell i princip inte kan köra några egna program på servern. Det skulle vara mer eller mindre omöjligt att flytta en komplex Notesapplikation till molnet och SharePoint Online.

Lösningen kom med SharePoint Framework som Microsoft tog fram. En modell för att skapa sidor och web parts som ger fullt stöd för klientbaserad SharePoint-utveckling, enkel integration med SharePoint-data och stöd för öppna källkodsverktyg som NodeJS, Gulp, TypeScript, Yeoman, React m.m. Det innebär att man kan skapa nästan vilka skräddarsydda applikationer som helst i SharePoint Online med rätt kunskaper om modern webbutveckling. Den kunskapen har vi på EdgeGuide.